Savci - Mammals

Kuna skalní - Stone marten (Z)

2/60